På denna sida har vi samlat länkar till resursmaterial, stödgrupper och andra organisationer.

Vår informationskampanj
#BarnDrabbas

Långtidscovid - Organisationer & Stödgrupper


Svenska

Internationella

En stödgrupp på facebook för familjer vars barn har drabbats av till exempel långtidscovid och MIS-C

Facebook

En sida från England med mycket material och stor spridning. Systerorganisationer har skapats runt om i världen

www.longcovidkids.org

En sida framtagen av ’Läkare till läkare’ (läkare med egen erfarenhet av komplikationer och långvariga symtom vid Covid-19)

www.langtidscovid.se

En sida från England med mycket resursmaterial och stor räckvidd.

www.longcovid.org

Svenska Covidföreningen - en ideell patientförening vars syfte är att öka kunskap och förståelse kring covid-19 samt verka för ökad forskning inom området.

www.covidforeningen.se

En paraplyorganisationer med 19 medlemsländer som arbetar för att synliggöra långtidscovid

www.longcovideurope.org

’Long Covid Sverige’ är en del av ’Long Covid Europe.’ Sidan samlar information om forskning och stödgrupper.

www.longcovidsweden.online

’Research-AidNetworks’ samlar här en stor del av all forskning som gjorts hittills

www.pandemicaidnetworks.org